เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

หลักสูตรผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

15 ก.ย. 2566   140 ครั้ง  

วันที่ 15 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ จัดหลักสูตรผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ ณ อาคารผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วิทยากรโดย นางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ และพันจ่าตรีคงชนก อิ่มใจ ในหัวข้อ “การปลูกผักไฮโรโปรดิกส์น้ำนิ่ง” ผู้สูงอายุได้จัดเตรียมภาชนะ ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้วิธีการปลูกจากเมล็ด และจากต้น วิธีการใส่สารอาหารบำรุงพืชแต่ละชนิด การดูแลรักษาพืช การนำวิธีการปลูกไปใช้กับผักประเภทใบ