เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

14 ก.ย. 2566   132 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 และทิศทางดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2568 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกระบวนการ Show and Share โดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว นักวิชาการศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุภายใต้ฐานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจังหวัดตราด ดังนี้

การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่

1.มะพร้าวคั่ว ภายใต้ตราสินค้า “พร้าวคั่ว สาวน้อยท่าโสม” 2. น้ำพริกปลาย่าง ภายใต้ตราสินค้า “คารม น้ำพริกปลาย่าง” 3. น้ำยาล้างจาน ภายใต้ตราสินค้า “Clean Cup” 4. ข้าวเกรียบเห็ด และ 5.คอลแฟลกกล้วยไข่

การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม ได้แก่

1. หมูต้มชะมวง ภายใต้ตราสินค้า “มวงโสน” ได้ทำการปรับปรุงสูตรหมูต้มชะมวง และการส่งตรวจคุณค่าโภชนาการและปรับปรุงฉลากสินค้า

2. หม้อแกงโบราณ ภายใต้ตราสินค้า “หม้อแกง แดงอุดม” ได้ทำการปรับปรุงสูตรหม้อแกงโบราณ ด้วยการลดความเหวานลง และทำการส่งตรวจคุณค่าโภชนาการและปรับปรุงฉลากสินค้า

ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนตราดได้นำผลิตภัณฑ์ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ หมูต้มชะมวง หม้อแกงโบราณ น้ำพริกปลาย่าง มะพร้าวคั่ว และน้ำยาล้างจาน โดยผู้สูงอายุตำบลหนองโสน และตำบลสะตอได้ร่วมเข้าประชุมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ด้วย