เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเส้นใยสับปะรดเพื่อใช้ทอผ้า”

12 ก.ย. 2566   160 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเส้นใยสับปะรดเพื่อใช้ทอผ้า จำนวน 30 ชั่วโมง โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นายนราวุฒิ พัฒโนทัย ร่วมกิจกรรม โดยมีผู้นำชุมชนและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน วิทยากร ได้แก่ นางประดิษฐ์ นิ่มนวล และนายชัดเจน นิ่มนวล และทางวิทยาลัยชุมชนตราดได้นำสื่อวิดีทัศน์การทำเส้นใยสับปะรด ให้ผู้เข้ารับอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย