เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสร้างมูลค่า Story – telling”

04 ก.ย. 2566   57 ครั้ง  

วันที่ 4 กันยายน 2566 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสร้างมูลค่า Story – telling” โดยมีผู้สูงอายุในกลุ่มเป้าหมายมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ หม้อแกงโบราณ หมูต้มชะมวง มะพร้าวคั่ว น้ำพริกปลาย่าง และน้ำยาล้างจาน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และสร้างมูลค่า Story – telling ผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ โดยมีวิทยกร ได้แก่ อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑวณิชกุล และอาจารย์วรัตยา โสรวรรณปรีชา ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ร่วมกำหนดตราสินค้าในผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ น้ำยาล้างจาน ภายใต้ตราสินค้า “Clean Cup”

2. ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาย่าง ภายใต้ตราสินค้า “คารม น้ำพริกปลาย่าง”

3. ผลิตภัณฑ์ มะพร้าวคั่ว ภายใต้ตราสินค้า “พ้าวคั่ว สาวน้อยท่าโสม”

สำหรับผลิตภัณฑ์ หม้อแกงโบราณ และหมูต้มชะมวง ได้มีการปรับฉลากสินค้าให้มีความสดใส เพิ่มข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ และข้อระวังในการบริโภค