เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

31 ส.ค. 2566   195 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายพชร แก้วดี และนางสาวกรกนก ปานอำพันธ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ จัดโดย สถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร