เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของจังหวัด

31 ส.ค. 2566   66 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางวรรณรัตน์ ศิริภูธร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และนางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของจังหวัด โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานพิธีเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดตราดเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอวาด้า ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานพิธี เนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี จากกรมการศาสนา จิตอาสา 904 และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด