เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา “สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ”

25 ส.ค. 2566   70 ครั้ง  

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะทำงานจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ และนางวรรณา การเจริญดี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา “สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำหรับรายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ ภูมิปัญญาและวิถีชุมชน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ผู้สูงอายุห้วยแร้ง ได้มาแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและวิถีชุมชนกับผู้สูงอายุตำบลหนองโสน มีผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนให้การต้อนรับ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้งได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน ได้แก่ ผู้สูงอายุห้วยแร้งแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาเพลงรำพา ผู้สูงอายุหนองโสนแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาหม้อแกงโบราณเป็นผลิตภัณฑ์ที่วิทยาลัยชุมชนตราดได้มาพัฒนาให้กับผู้สูงอายุหนองโสน ภายใต้ตราสินค้า “หม้อแกงแดงอุดม” ผู้สูงอายุห้วยแร้งได้มอบปัจจัย จำนวน 1,200 บาท ที่ได้จากการแสดงเพลงรำพา มอบให้กับผู้สูงอายุหนองโสนด้วย