เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) กิจกรรม "หิ้วปิ่นโต แต่งไทยไปวัด วันธรรมสวนะ"

24 ส.ค. 2566   52 ครั้ง  

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) กิจกรรม "หิ้วปิ่นโต แต่งไทยไปวัด วันธรรมสวนะ" โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดเขาน้อยหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตร สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ส่งเสริม และสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขปรองดองสมานฉันท์ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ พระสงฆ์ให้ศีล พร้อมทั้งร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์