เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้น” ให้กับผู้สูงอายุตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

16 ส.ค. 2566   155 ครั้ง  

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้น” ให้กับผู้สูงอายุตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ และนางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ทั้งนี้ ผู้สูงอายุสะตอได้มีการปรับสูตรการทำน้ำยาล้างจานใหม่โดยมีส่วนผสมที่เข้มข้นขึ้น