เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนบริการให้คำปรึกษา ปี 2566

14 ส.ค. 2566   134 ครั้ง  

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนบริการให้คำปรึกษา ปี 2566 และเข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณ ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานขับเคลื่อน “การพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” คลินิกเทคโนโลยีเข้ารับประกาศเกียรติคุณ คลินิกเทคโนโลยีที่มีผลงานดีเด่น แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS) ปี 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี