เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

10 ส.ค. 2566   123 ครั้ง  

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแกะสลักและผสมเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงในโรงแรม” ณ ดิ อัยยะปุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และหัวหน้าโครงการฯ

เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แล ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ในด้านการแกะสลักและผสมเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงในโรงแรม โดยดำเนินการภายใต้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 การแกะสลักผักและผลไม้สำหรับใช้ในโรงแรม

และกิจกรรมที่ 2 การผสมเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงในโรงแรม

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณจำรัส ธัญญเจริญ และ คุณธันวา เอมโอช ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านดังกล่าวเป็นวิทยากรให้ความรู้ นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพรชัย เขมะพรรคพงษ์ กรรมการผู้จัดการ ดิ อัยยะปุระรีสอร์ท แอนด์ สปา และกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ได้อำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่เพื่อจัดการฝึกอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด