เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบฐานการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มีชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม

04 ส.ค. 2566   200 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบฐานการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มีชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราดได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบฐานการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้มีชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม” โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด เป็นวิทยากรโดย ดร.สุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 28 คน จาก 11 โรงเรียนเครือข่ายเข้าอบรม เพื่อร่วมกันออกแบบฐานการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนต่อไป