เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย "การทำดอกไม้จันทน์ และการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า"

25 ก.ค. 2566   66 ครั้ง  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนางสาวจารุวรรณ สุขวัฒนะ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียน จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย "การทำดอกไม้จันทน์ และการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้า จากความต้องการของครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับการจัดการรายกรณี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลแหลมงอบ และพื้นที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด รวมจำนวน 7 ราย ประเด็นในการถอดบทเรียน ได้แก่

1. ผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

4. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ

5. สิ่งที่ได้เรียนรู้

6. ปัจจัยความสำเร็จ

7. สิ่งที่อยากพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ครูกศน.ตำบลบางปิด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียนในครั้งนี้ด้วย