เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา “สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ”

25 ก.ค. 2566   126 ครั้ง  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คณะทำงานจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นางสาวนิริมล พงษากิจ และนางวรรณา การเจริญดี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา “สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งเข้าเรียนรู้ จำนวน 40 คน สำหรับรายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีสำหรับผู้สูงอายุทำกิจกรรมการเต้นท์บาสโลบ โดยฝึกจากท่าพื้นฐาน ได้แก่ เพลงอย่าจบเมื่อพบหน้า และเพลงชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน นอกจากนี้ยังนำเสื้อหมัดย้อมที่ทำเมื่อ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา มาทำการเคลือบเสื้อหมัดย้อมเพื่อรักษาความคงทนของสีที่ย้อม

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ ร้องเพลงสดุดีจอมราชา สวดมนต์ การแสดงโดยผู้สูงสูงอายุห้วยแร้ง ภายใต้วงดนตรี “อวุโสโอเคร” กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การออกำลังกายด้วยโยคะมือ 4 ท่า การฝึกสมองด้วยการร้องเพลงหัว เอว ไหล และเพลง ตา หู จมูก ปาก การปรบมือ 16 จังหวะ การร้องเพลงประจำกลุ่มผู้สูงอายุห้วยแร้ง ทั้งนี้ผู้สูงอายุนัดหมายกันเรียนรู้ในครั้งต่อไปในวันที่ 8 สิงหาคม 2566