เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา “สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ”

24 ก.ค. 2566   155 ครั้ง  

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และคณะทำงาน ได้แก่ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นางสาวนิรมล พงษากิจ และนางวรรณา การเจริญดี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ “มะพร้าวคั่ว” รอบที่ 2 ณ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน

ทั้งนี้พระครูวิมลโสมนันท์ เจ้าอาวาสวัดท่าโสม ได้ให้โอวาทแก่ผู้สูงอายุ และแนะแนวทางการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวคั่ว วิทยากร ได้แก่ นางมณี ปล้องเงิน โดยการอบรมการทำมะพร้าวคั่วครั้งนี้เป็นการพัฒนาสูตรรอบที่ 2 มีการปรับปริมาณวัตถุดิบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีและเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ วัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าวขูดมือ จำนวน 0.5 กิโลกรัม เกลือป่น จำนวน 30 กรัม และน้ำตาลอ้อย หรือน้ำตาลทราย จำนวน 50 กรัม

สำหรับเคล็ดลับในการทำมะพร้าวคั่ว คือ มะพร้าวต้องขูดด้วยกระต่ายขูดมะพร้าว และในการคั่วมะพร้าวให้ใช้เตาถ่านในการคั่วมะพร้าว ใช้ไฟอ่อน จะทำให้มะพร้าวคั่วมีความหอมและอร่อย