เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด

20 ก.ค. 2566   120 ครั้ง  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด คณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตร สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการย้อมสีเส้นด้ายทอผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติ โดยมี นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภา วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนางปริยากร ธรรมพุทธสิริ นางสาวน้ำเพชร ดิษพันธุ์ และนางสาวสิชา ศิวกรสิทธิ ปราชญ์ชุมชนด้านการทอผ้า และย้อมสี เป็นวิทยากร ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในด้านเนื้อหา และกระบวนการในการฝึกอบรม