เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง

18 ก.ค. 2566   61 ครั้ง  

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายพชร แก้วดี และนางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/2564 วิทยาลัยขุมชนตราด ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการเป็นอย่างดี นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปได้รับการฝึกประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อไปได้