เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การลงพื้นที่ออกหน่วยบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

18 ก.ค. 2566   130 ครั้ง  

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวสุดารัตน์ ตัณฑะอาริยะ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด และชุมชนบ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน ซึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด จัดร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฯ ณ วัดสวนใน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนตราด ได้ออกหน่วยบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม บ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เกี่ยวกับการทำสบู่กลีเซอรีนจากสับปะรดตราดสีทอง วิทยากรโดย นางจิราภา สายรัตนทองคำ และนางจันทรา แสวงทรัพย์ และมีบริการตัดผมชายฟรี ตามหลักสูตร “การตัดผมชาย ระดับ 2” เพื่อเป็นการฝึกทักษะและเพิ่มประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 100 คน