เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

18 ก.ค. 2566   227 ครั้ง  

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการ และจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด นำจิตอาสาจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ใส่ทรายอะเบท คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง รวมทั้งฉีดสารเคมีพ่นหมอกควัน ป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก บริเวณโดยรอบวัดสวนใน หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเมืองตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดขึ้นโดยมี โดยมีจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสา ในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายต่างตระหนัก และให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ให้กับศาสนสถานแห่งนี้ ทั้งยังเป็นการรณรงค์การป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกบริเวณโดยรอบวัดและชุมชนแห่งนี้อีกด้วย