เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำพริกปลาย่าง”

14 ก.ค. 2566   120 ครั้ง  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว นางจิระฉัตร สมพยัคฆ์ และนางวรรณา การเจริญดี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำพริกปลาย่าง” ให้กับผู้สูงอายุตำบลสะตอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ทั้งนี้ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุตำบลสะตอ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุตำบลสะตอ มี 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำพริกปลาย่าง และน้ำยาล้างจาน สำหรับการทำน้ำพริกปลาย่างของผู้สูงอายุมีการรักษาอนามัยในการผลิต ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย ใส่ถุงมือ ใส่หมวกคลุมผม วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้มาจากบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ได้แก่ นางวรรณา แสงสี และนางสำนวน สมุทรชีวะ โดยสูตรน้ำพริกปลาย่างของบ้านแหลมมะขามเป็นสูตรที่ได้รับการพัฒนา ได้รับ อย. มีการจัดจำหน่ายในชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมมะขาม

กลุ่มผู้สูงอายุได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฎิบัติการทำน้ำพริกปลาย่างจากปลาน้ำจืดและน้ำทะเล เคล็ดลับในการทำน้ำพริกปลาย่าง คือ ต้องตำน้ำพริกด้วยมือของตนเอง วัตถุดิบในการทำต้องสะอาด และผู้ที่ทำการผลิตต้องมีสุขอนามัยที่ดี ได้แก่ ใส่หมวกคลุมผม ใส่ถุงมือ ใส่หน้าหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ผู้สูงอายุตำบลสะตอ ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรบ้านแหลมมะขาม ในการทำน้ำพริกเผาสับปะรด น้ำพริกหอยปากเป็ด ทั้งน หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาย่างแล้ว ยังมีกิจกรรมการส่งตรวจคุณค่าโภชนาการ การพัฒนาต้นแบบแบบมีส่วนร่วม ตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และสร้างมูลค่า Story – telling ทดสอบตลาด ในส่วนผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมช่องทางการตลาด Online – offline การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน การบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในการจัดการผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมถอดบทเรียน สำหรับผู้สูงอายุตำบลสะตอให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน และมีการนัดหมายเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ต่อไป