เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

งานรัฐพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11 ก.ค. 2566   64 ครั้ง  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระมหากษัตริย์ผู้ครอบครองกรุงศรีอยุธยา โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยที่พระองค์ท่านทรงสถาปนาเมืองเก่า ลวธานี หรือลพบุรี เป็นราชธานีที่สอง ทั้งนี้พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ไว้นานับปการ ทั้งด้านที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ ด้วยทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในขณะนั้นในบูรพาประเทศ ที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับประเทศฮอลันดา นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงมีพระปรีชา ในด้านศิลปะวรรณคดี ที่ทรงนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่อง อาทิ พระราชนิพนธ์โคลงเรื่องทศรถสอนพระราม พาลีสอนน้อง ราชสวัสดิ์ และสมุทรโฆษคำฉัน เป็นต้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเสด็จดำรงราชสมบัตินาน 32 ปี ทรงพระประชวร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231 สิริรวมพระชนมายุรวม 56 พรรษา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกำหนดเป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ทางจังหวัดจึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่านขึ้นในวันนี้