เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมประกวดดาวเดือน และกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

09 ก.ค. 2566   68 ครั้ง  

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินงานจัดกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมประกวดดาวเดือน และกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายประเสริฐ ศิริ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู อาจารย์กับลูกศิษย์ เพื่อเป็นสื่อกลางการประสานงานระหว่างครู อาจารย์และนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รู้จักกับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด นักศึกษาทุกชั้นปีแต่ละสาขา และเรียนรู้บทบาทในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น เกิดความรักความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีไหว้ครู การประกวดพานไหว้ครู การประกวดดาวเดือน และการรับน้องอย่างสร้างสรรค์

ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ รางวัลที่ 1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/64 รางวัลที่ 2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่น 1/66 และรางวัลที่ 3 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/64

ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดดาว วิทยาลัยชุมชนตราด ได้แก่ นางสาวณัฐมน สวนสิริ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ รุ่น 1/66

ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเดือน และขวัญใจมหาชน วิทยาลัยชุมชนตราด ได้แก่ นายชลันทร บุญลา นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ รุ่น 1/66

ในการนี้ กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท กิตติศักดิ์ แก่นมั่น กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด และศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยชุมชนตราด มาให้ข้อคิดดี ๆ และให้กำลังใจน้อง ๆ ชั้นปีที่ 1 ในการศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนตราด