เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2566

08 ก.ค. 2566   73 ครั้ง  

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินงานโครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2566 โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวเปิดงาน นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ ร้อยตำรวจเอก เอกวิทย์ วงศ์คำผา และร้อยตำรวจตรี ดำรงห์ เหมพร ตำรวจภูธรเมืองตราด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 80 คน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 20 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด และมีการประกวดการจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือในการสร้งภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ผลการประกวดคลิปสื่อออนไลน์ ในหัวข้อ “รณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ผลการพิจารณาตัดสินการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 900 บาท ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/65 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 1/65 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นเงินรางวัล 300 บาท ได้แก่ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 1/66