เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการพิมพ์ลายใบไม้จากพืชพื้นถิ่นของแหล่งเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

02 ก.ค. 2566   155 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการพิมพ์ลายใบไม้จากพืชพื้นถิ่นของแหล่งเรียนรู้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาจังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาหมู่บ้านหาดหอย อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราดสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ รุ่น 1/66 จำนวน 24 คน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป