เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ

29 มิ.ย. 2566   60 ครั้ง  

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นางสาวสุภากาญจน์ พรหมน้อย และนางวรรณา การเจริญดี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้งเข้าเรียนรู้ จำนวน 40 คน สำหรับรายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติการทำอาหาร การทำน้ำสมุนไพร และการทำน้ำพั้นซ์ โดยมี นางอรอนงค์ คล่องกิจกล เป็นวิทยากร มีวัตถุดิบ ได้แก่ เสาวรส มะปี๊ด มะนาว สับปะรด น้ำหวาน เกลือ ส้มโชกุน แครอท ดอกอัญชัน

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ ร้องเพลงสดุดีจอมราชา สวดมนต์ การแสดงโดยผู้สูงสูงอายุห้วยแร้ง ภายใต้วงดนตรี “อวุโสโอเคร” การเลือกตัวแทนกลุ่มในการประสานงานการจัดกิจกรรม

กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การออกำลังกายด้วยโยคะมือ 4 ท่า การฝึกสมองด้วยการร้องเพลงหัว เอว ไหล และเพลง ตา หู จมูก ปาก การปรบมือ 16 จังหวะ และการร้องเพลงเพื่อสันทนาการ