เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการสร้างแกนนำเครือข่ายนิสิต นักศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2566

28 มิ.ย. 2566   169 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวนภัส ศรีเจริญประมง และนางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนตราด ในฐานะคณะทำงานดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ระดับพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้แก่ นายเมธาพร เสียงสังข์ สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 64 นายธเนศ พาซื่อ สาขาวิชาการจัดการ รุ่น 65 นางสาวสุดารัตน์ จันทุดม สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 65 และนางสาวฟ้า สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป รุ่น 65 เข้าร่วมโครงการสร้างแกนนำเครือข่ายนิสิต นักศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี