เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนตราสินค้า บรรจุภัณฑ์และสร้างมูลค่า Story – telling

26 มิ.ย. 2566   60 ครั้ง  

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว และนางวรรณา การเจริญดี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนตราสินค้า บรรจุภัณฑ์และสร้างมูลค่า Story – telling ผู้สูงอายุตำบลหนองโสน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน มีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทบทวน ในตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และ Story – telling ทั้งนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุตำบลหนองโสน ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์หมูต้มชะมวง ภายใต้ตราสินค้า “มวงโสน”

2. ผลิตภัณฑ์หม้อแกงโบราณ ภายใต้ตราสินค้า “หม้อแกง แดงอุดม”

หลังจากทบทวนบรรจุภัณฑ์และสร้างมูลค่า Story – telling ที่ประชุมมีข้อเสนอร่วมกัน ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์หมูต้มชะมวง ภายใต้ตราสินค้า “มวงโสน” ให้มีการปรับพื้นของฉลากปรับให้สีสดใส ภาพผลิตภัณฑ์หมูต้มชะมวงปรับให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สถานที่ผลิตปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของประธานผู้สูงอายุตำบลหนองโสน ส่วนประกอบเพิ่ม วัตถุดิบ คือ กะปิ

2. ผลิตภัณฑ์หม้อแกงโบราณ ภายใต้ตราสินค้า “หม้อแกง แดงอุดม” ให้มีการปรับภาพผลิตภัณฑ์หม้อแกงโบราณจากเดิม จำนวนหม้อแกง 2 ชิ้น เป็นจำนวนหม้อแกง 1 ชิ้น พื้นของฉลากปรับให้สีสดใส สถานที่ผลิตปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การส่งตรวจคุณค่าโภชนาการ และการให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิต GMP