เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเส้นใยสับปะรดเพื่อใช้ทอผ้า

16 มิ.ย. 2566   73 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ นางสาวชลทิพย์ โยธกุลสิริ และนายนราวุฒิ พัฒโนทัย ได้จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเส้นใยสับปะรดเพื่อใช้ทอผ้า” ภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด” ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าแสนใย คนแสนวิถี ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตเส้นใยจากใบสับปะรด (2) เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตเส้นด้ายจากใยใบสับปะรด และ (3) เพื่อพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต (เส้นใยสับปะรด เส้นด้ายใยสับปะรด ผ้าทอมือ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากผ้าทอมือ) โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบางปิด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกบ้านคลองจาก ชุมชนบ้านท่าโสม และชุมชนบ้านประณีต รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 คน ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้กระบวนการตีเส้นใยสับปะรด การเตรียมเส้นใยสับปะรดและฝ้าย การดีดผสมเส้นใยสับปะรดเข้ากับฝ้าย การล้อและเข็นจนออกมาเป็นเส้นด้ายใยสับปะรด พร้อมที่จะนำไปถักทอเป็นผืนผ้าต่อไป