เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

26 มิ.ย. 2566   206 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตราด จัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมเครื่องสักการะ และประดับธงตราสัญลักษณ์ ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดการดำเนินงาน