เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบเครือข่าย “หลักสูตรการฝึกอบรม Power BI”

21 มิ.ย. 2566   158 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายนราวุฒิ พัฒโนทัย และนางสาวหยาดรุ้ง สุทธิวารี งานพัฒนาระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานระบบเครือข่าย “หลักสูตรการฝึกอบรม Power BI” ณ โรงแรมนูโว ซิตี กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์การอบรมประกอบด้วย

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI ได้อย่างถูกต้อง

2. เข้าใจภาพรวม ตั้งแต่รวบรวม Data ไปจนสร้าง Dashboard

3. นำเทคนิคใหม่ ๆ ไปปรับใช้งานได้ดี

4. เหมาะสำหรับ Business User ที่ต้องการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารแบบมืออาชีพ