เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุตำบลสะตอ

08 มิ.ย. 2566   170 ครั้ง  

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด นายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ และนางวรรณา การเจริญดี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุตำบลสะตอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โดยมีผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ทั้งนี้ได้มีการทบทวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุได้มีความต้องการร่วมกัน คือ ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก และการทำน้ำยาล้างจานให้ได้มาตรฐานการผลิต ทั้งนี้ยังมีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาย่าง เนื่องจากมีวัตถุดิบในพื้นที่ และมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ ผู้สูงอายุในพื้นที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาย่างได้ ทั้งนี้ผู้สูงอายุยังได้สะท้อนปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ผ่านมา ได้แก่ การเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา มีต้นทุนเรื่องอาหารของสัตว์ที่สูง ส่วนการปลูกผักมีปัญหาเรื่องดินเหนียว ทำให้ผักไม่เจริญเติบโต

ทั้งนี้ หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุตำบลสะตอแล้ว ยังมีกิจกรรมการส่งตรวจคุณค่าโภชนาการ การพัฒนาต้นแบบแบบมีส่วนร่วม ตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และสร้างมูลค่า Story – telling ทดสอบตลาดในส่วนผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมช่องทางทางการตลาด Online – offline การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน การบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในการจัดการผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมถอดบทเรียน ทั้งนี้ผู้สูงอายุตำบลสะตอได้นัดหมายแปรรูปน้ำพริกปลาย่าง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566