เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หมูชะมวง และหม้อแกงโบราณ

07 มิ.ย. 2566   180 ครั้ง  

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หมูชะมวง และหม้อแกงโบราณ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) เข้าสู่กระบวนการส่งตรวจด้านปริมาณน้ำตาล โซเดียม และคุณค่าทางโภชนาการจากห้องปฏิบัติการนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ณ อาคารปฏิบัติการแปรรรูปอาหาร วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยผู้สูงอายุตำบลหนองโสน จำนวน 13 คน ได้เข้าร่วมทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ อาจารย์ชลทิพย์ โยธกุลสิริ และอาจารย์พชร แก้วดี ได้เป็นวิทยากรในการให้คำแนะนำในการทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์หมูชะมวง และหม้อแกงโบราณ เพื่อให้มาตรฐานการผลิต เรื่องวัตถุดิบในการปรุงอาหาร โภชนาการ และสุขอนามัย ทั้งนี้เมื่อทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสำเร็จแล้วได้นำส่งตรวจคุณเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (THAI Labeling) ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป