เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

05 มิ.ย. 2566   135 ครั้ง  

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดยนางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตามโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมศูนย์ผู้สูงอายุ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน

ทั้งนี้ได้มีการทบทวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพร ได้แก่ การดองเกลือ พอกดินสอพอง การใช้สมุนไพรพอกไข่ ได้แก่ ใบเตย ตะไคร้ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ดูความเหมาะสมด้านเงินทุนและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ จึงได้ทำการมีมติร่วมกันว่าผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียนจะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ 1.การแปรรูปกล้วยไข่เป็นคอนฟลก 2. การปรับปรุงสูตรไข่เค็มสมุนไพร ทั้งนี้หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน ยังมีกิจกรรมการส่งตรวจคุณค่าโภชนาการ การพัฒนาต้นแบบแบบมีส่วนร่วม ตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และสร้างมูลค่า Story – telling ทดสอบตลาดในส่วนผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมช่องทางการตลาด Online – offline การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน การบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุในการจัดการผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมถอดบทเรียน ทั้งนี้ผู้สูงอายุตำบลวังตะเคียน ได้นัดหมายแปรรูปกล้วยไข่เป็นคอนฟลก ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566