เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากทรัพยากรในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม

19 พ.ค. 2566   150 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดได้จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากทรัพยากรในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทุนทรัพยากรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม บ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านเนินดินแดง ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด คณะวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ นายวีรวุฒิ สังฆพรม และนางสาวธิดาเดือน พ่อยันต์ โดยได้ฝึกปฏิบัติการการทำสบู่ใสกลีเซอรีนจากสับปะรดตราดสีทอง ได้แก่

1. การทำสบู่น้ำมันจากโกโก้บัตเตอร์

2. การทำสบู่เหลวจากสับปะรดตราดสีทอง

3. การทำสครับจากโกโก้ สับปะรด และถ่าน

4. การทำโลชั่นจากโกโก้บัตเตอร์ และการสกัดน้ำมันจากโกโก้อย่างง่าย

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนและพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไป