เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต

08 พ.ค. 2566   72 ครั้ง  

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง จำนวน 45 คน

สำหรับรายวิชาที่เรียนในวันนี้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี ได้แก่

1. ฝึกปฏิบัติการลงสีผ้าขี้ริ้ว โดยผู้สูงอายุได้มีการทำกระถางจากผ้าขี้ริ้วไว้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา รอให้กระถางผ้าขี้ริ้วที่ชุบด้วยปูนแห้งสนิทจึงจะสามารถลงสีได้

2. การเรียนและฝึกรำวงมาตรฐาน ได้แก่เพลง เพลงงามแสงเดือน เพลงชาวไทย เพลงรำซิมารำ เพลงคืนเดือนหงาย และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ทั้งนี้การเรียนการสอนในครั้งนี้จะได้ทำการต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนตราด ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ การแสดงโดยผู้สูงอายุห้วยแร้ง ภายใต้วงดนตรี “อวุโสโอเคร” การฝึกสมองด้วยการใช้มือ และนิ้ว โดยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด