เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานบ้านคลองจาก

08 พ.ค. 2566   162 ครั้ง  

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด นำโดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นางสาวปัทมาภรณ์ แน่นอุดร และนางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ คณะทำงานโครงการฯ ลงพื้นที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานบ้านคลองจาก ณ สำนักสงฆ์วัดคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อร่วมหารือ วางแผนกับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานบ้านคลองจาก ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนางจิตรา พวงกัน ปราชญ์ชุมชนด้านการจักสานเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการดำเนินการดังกล่าว