เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ “มะพร้าวคั่ว”

03 พ.ค. 2566   157 ครั้ง  

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ “มะพร้าวคั่ว” ณ วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน โดยมีวิทยากรในพื้นที่ ได้แก่ นางมณี ปล้องเงิน (ยายติ๊ด) มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการมะพร้าวคั่ว สาธิต และฝึกปฏิบัติ

“มะพร้าวคั่ว” เป็นอาหารพื้นถิ่นของคนท่าโสม ผู้สูงอายุมักจะรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ ทั้งนี้มะพร้าวคั่วเริ่มหายไปจากชุมชนเนื่องจากไม่นิยมรับประทาน และมีกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างยากและนาน วิทยาลัยชุมชนตราดเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงสืบสานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุด้านอาหาร “การทำมะพร้าวคั่ว”

ทั้งนี้ในขั้นต่อไปจะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มคุณค่าทางโภชนากร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และหาช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้มีการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีรายได้เสริมต่อไป