เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรม Morning Talk พูดคุยยามเช้า "จิบกาแฟรู้จัก พูดทักรู้ใจ ร่วมใจพัฒนา" ณ แขวงทางหลวงชนบทตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

03 พ.ค. 2566   147 ครั้ง  

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk พูดคุยยามเช้า "จิบกาแฟรู้จัก พูดทักรู้ใจ ร่วมใจพัฒนา" โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพ ณ แขวงทางหลวงชนบทตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดและร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานตลอดจนได้มีแนะนำบุคลากรใหม่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามารับตำแหน่งในจังหวัดตราดอีกด้วย