เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การติดตามการเจริญเติบโตของต้นคลุ้มในแปลงทดลองปลูกต้นคลุ้มในระหว่างกอกล้วย

25 เม.ย. 2566   244 ครั้ง  

วันที่ 25 เมษายน 2566 คณะทำงานโครงการช่างศิลป์ท้องถิ่น โดยมี นางสาวดวงรัตน์ ถนอมพวก และนางสาวศันสนีย์ โชคดีวัฒนา ได้ลงพื้นที่ทำการติดตามการเจริญเติบโตของต้นคลุ้มในแปลงทดลองปลูกต้นคลุ้มในระหว่างกอกล้วย ณ หมู่ที่ 3 บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อติดตามผล ซึ่งได้ทำการปลูกเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ในการติดตามการเจริญเติบโตในครั้งนี้ พบว่า การปลูกต้นคลุ้ม มี 2 แถว แถวที่ 1 จำนวน 8 กอ และแถวที่ 2 จำนวน 9 กอ รวมทั้งหมด 17 กอ โดยกอที่มีการเจริญเติบโตได้ดี เป็นกอที่อยู่ระหว่างร่มเงาของกอกล้วยและขนาดต้นที่นำมาปลูกครั้งแรกเป็นต้นที่ไม่สูงมาก ส่วนต้นที่มีลำต้นสูงและอยู่ในทิศของแสงแดดส่องถึงในช่วงบ่าย พบว่า มีใบเฉา จากการสังเกตและการติดตามในครั้งนี้ พบว่า ขนาดของกอ ความสูงของลำต้น ปริมาณแสง ปริมาณน้ำ ตำแหน่งที่ปลูกมีร่มเงา และระดับของพื้นสูงต่ำ มีผลต่อการเจริญเติบโตต้นคลุ้มในแปลงทดลองปลูก ทั้งนี้ จะต้องทำการติดตามต่อไป เนื่องจากการทดลองปลูกในครั้งนี้ อยู่ในช่วงฤดูร้อนอาจทำให้ต้นคลุ้มมีการสูญเสียความชื้นของผิวดินและมีผลต่อการเจริญเติบโต