เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เม.ย. 2566   121 ครั้ง  

ในวันที่ 25 เมษายน 2566 บุคลากรสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี โดยมีการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งการกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

ทั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชสมภพเมื่อปี พ.ศ.2098 ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้ชัยชนะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี หลังจากศึกครั้งใหญ่นี้แล้ว ได้เสด็จปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ ได้เมืองตะหนาวศรี มะริด และทวาย ทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิง แล้วทรงยกทัพไปถึงเมืองหงสาวดี และเมืองตองอู จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา

ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดตราดจึงได้จัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในครั้งนี้ขึ้น ประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งการกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน