เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา การเสนอโครงการด้านการศึกษาตามแนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (โครงการสำคัญ) และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

18 เม.ย. 2566   154 ครั้ง  

ในวันที่ 18 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายอภิรัฐ มาลีแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา การเสนอโครงการด้านการศึกษาตามแนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่(โครงการสำคัญ) และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด โดยมี นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และบุคลากรงาน ด้านยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เพื่อสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาการเสนอโครงการด้านการศึกษาตามแนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ (โครงการสำคัญ) และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วย บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการวางแผน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาในสังกัดในพื้นที่จังหวัดตราด