เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

10 เม.ย. 2566   188 ครั้ง  

ในวันที่ 10 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และรดน้ำขอพรท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ณ อาคารจามจุรี วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในการนี้ ได้นิมนต์พระครูวิเศษธรรมวาที อภิวาท กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด รับถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และเทศนาธรรมแก่บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด เรื่องการสะสมบุญ ต้องหมั่นสะสมบุญเพื่อเป็นพลังหนุนอยู่ภายในทุกสิ่งทุกอย่าง บุญที่ทำไว้จะส่งผลเป็นความสุขความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการทำงาน การเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต