เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี 256

02 เม.ย. 2566   96 ครั้ง  

ในวันที่ 2 เมษายน 2566 บุคลากรศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี 2566 โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน วันที่ 2 เมษายน 2566 พร้อมทั้งเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ข้าราชการ ประชาชนผู้สนใจ พร้อมใจสวมใส่ผ้าไทยสีม่วง ตามวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน โดยการจัดพิธีครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเป็นการเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี 2566 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมสาธิตอาหารพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตราด กิจกรรมการแสดงมหรสพ รวมทั้งกิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุค เป็นต้น