เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะฝีมือด้านการจักสานและการขายผลิตภัณฑ์ ของชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด

24 มี.ค. 2566   185 ครั้ง  

คณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ หัวหน้าโครงการฯ นางสาวอำพร ไพฑูรย์ นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ นางสาวสมฤทัย อามันพงษ์ นางสาวปัทมาภรณ์ แน่นอุดร นางสาวเกษราพรรณ ปั่นสันเทียะ นายอภิรัฐ มาลีแก้ว และกลุ่มชุมชนบ้านคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะฝีมือด้านการจักสานและการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2566 ณ แหล่งเรียนรู้ในด้านดังกล่าว ได้แก่

แหล่งเรียนรู้สาธิต ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจักสาน

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

- ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แหล่งเรียนรู้ซึ่งนำผลงานของกลุ่มจักสานไปประยุกต์ใช้

- ร้านข้าวใหม่ปลามัน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

- ร้านบัฟฟาโร่คาเฟ่ อัมพวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

การค้าผลิตภัณฑ์จักสานและของประดับตกแต่งฯ

- ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โดยคณะทำงานฯ และกลุ่มชุมชนฯ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์