เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

31 มี.ค. 2566   153 ครั้ง  

ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพร้อมทั้งกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งจังหวัดตราด จัดพิธีขึ้นโดยมีข้าราชการเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า นับเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณาประการแก่ประเทศ อาทิ ทรงทำนุบำรุงพระศาสนา โดยปฏิสังขรณ์และทรงสร้างพระอารามใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านศิลปกรรม กว่า 30 แห่ง ทรงโปรดให้จารึกความรู้ด้านวรรณคดี ตำรายา โหราศาสตร์ การช่าง ไว้ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ จนกล่าวได้ว่าวัดโพธิ์คือ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เก็บไว้ในถุงแดง แก้ปัญหาข้อพิพาทกับฝรั่งเศส ในช่วง ร.ศ.112 จนประเทศชาติพ้นวิกฤตจนถึงทุกวันนี้