เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566

31 มี.ค. 2566   223 ครั้ง  

ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมงาน “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566” โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดตราด ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานจังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานราชการในจังหวัดตราดเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

สำหรับการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนของจังหวัดตราดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของข้าราชการ โดยการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในครั้งนี้ มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งอัญเชิญสัมทโมทนียกถาของสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 อ่านให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้อ่านศาลของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 ของจังหวัดตราด (ระดับประเทศ) จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางสุภาวดี อายุเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นายวิทยา สุริโย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตราด และนายธรินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด และมอบประกาศนียบัตรข้าราชการให้กับข้าราชการพลเรือน ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดตราด อีกจำนวน 2 ราย คือ นางอันธิกา คะระวานิช พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลตราด และนายนาวิน อนันตา วิภาตนาวิน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด