เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

31 มี.ค. 2566   128 ครั้ง  

ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 บุคลากรสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพีระ เอี่ยมสุนทร ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับอำเภอเขาสมิง เทศบาลตำบลเขาสมิง ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีจิตอาสา 904 จังหวัดตราด จิตอาสา ข้าราชการ เยาวชน ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ความสะอาด บริเวณโดยรอบศาลเจ้าพ่อเขาสมิง รวมทั้งทำความสะอาดแม่น้ำเขาสมิง

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในครั้งนี้ นับเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกันเก็บเศษสวะ ผักตบชวาในแม่น้ำเขาสมิง รวมทั้งร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด กำจัดเศษวัชพืช เก็บขยะ บริเวณโดยรอบศาลเจ้าพ่อเขาสมิง นับเป็นอีกกิจกรรมในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง