เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

02 เม.ย. 2566   193 ครั้ง  

ในวันที่ 2 เมษายน 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย บุคลากรสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) นำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี มีนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด ตลอดจนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดขึ้นบริเวณศาลา 100 ปีตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักและหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้านศาสนา และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชน อย่างไรก็ตามนอกจาการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้แล้วยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย