เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

การเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต

15 มี.ค. 2566   181 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ชื่อวิชา สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง จำนวน 50 คน

สำหรับรายวิชาที่เรียน ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ศิลปะและดนตรี ฝึกปฏิบัติการทำกระถางจากผ้าขี้ริ้ว โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ศิริพงษ์ ศิริรูป ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติการทำกระถางจากผ้าขี้ริ้ว ดังนี้

- เทคนิคการตัดผ้าขี้ริ้ว

- การเลือกแบบแม่พิมพ์ในการขึ้นรูปกระถาง ซึ่งสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น กระถางต้นไม้พลาสติก กะละมัง แก้ว หรือวัสดุที่มีรูปทรงต่าง ๆ นำมาทำกระถางได้

- การชุบผ้าขี้ริ้วกับน้ำปูน

- การแต่งลายเพื่อให้กระถางสวยงาม

- การลงสีบนกระถาง

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ ร้องเพลงสดุดีจอมราชา สวดมนต์ การแสดงโดยผู้สูงสูงอายุห้วยแร้ง ภายใต้วงดนตรี “ อวุโสโอเคร” การเลือกตัวแทนกลุ่มในการประสานงานการจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การปรบมือ 16 จังหวะ การออกกำลังกาย การฝึกสมองด้วยการร้องเพลง หัว เอว ไหล และเพลง ตา หู จมูก ปาก