เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทรงพระเจริญ

ร่วมลงนามถวายพระพร

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการการจัดทำสื่อการเรียนรู้เผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราดแบบมีส่วนร่วม

28 ก.พ. 2566   147 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “โครงการการจัดทำสื่อการเรียนรู้เผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดตราดแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น รายละเอียด ดังนี้

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 ชุมชนบ้านคลองโอน ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ชุมชนบ้านเนินดินแดง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ชุมชนบ้านช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญา และพัฒนาให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดตราดต่อไป